Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävä psykologinen hoitomuoto. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapia on avuksi elämän kriiseissä ja kipukohdissa, kun ahdistaa tai on masentunut.

Psykoterapia on säännöllisten keskustelujen muodostama prosessi. Psykoterapiakeskusteluja on yleensä 1-2 kertaa viikossa ja se voi kestää muutamasta terapiakäynnistä (5-20 kertaa) 1-3 vuoden kestoiseen psykoterapiaan. Psykoterapiakäynti on 45-60 minuuttia kerrallaan.

Psykoterapia on osoitettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi useiden eri psyykkisten häiriöiden hoidossa. Hyvä ja luottamuksellinen hoitosuhde psykoterapeutin ja asiakkaan välillä on tärkeä asia hoidon onnistumisen kannalta. Tutkimusten mukaan psykoterapeutin koulutussuuntauksella ei ole merkittävää vaikutusta hoidon vaikuttavuuteen. Hoidon vaikuttavuuden kannalta merkittävin tekijä on psykoterapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen toimivuus.