Työnohjaus on oman työn, omien työtapojen ja itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun ohjaajan avustamana. Ohjaajan tavoitteena ei ole antaa suoria ohjeita vaan auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Työnohjaus voi olla henkilökohtaista tai se voidaan suunnata koko työyhteisölle.

Jokaisen yhteisön kannattaa satsata työnohjaukseen toimialasta riippumatta. Se parantaa tehokasta työaikaa, vähentää sairaslomia sekä parantaa henkilökohtaisen työn laatua. Työnohjauksen tavoitteena on selvittää omat voimavarat, nostattaa itsevarmuutta ja motivoida työhön. Työnohjauksen perustana toimii omat ajatukset ja tunnetilat työstä sekä oma paikka työyhteisössä. Jokainen voi itse päättä millaisia asioita ja kuinka avoimesti haluaa niistä kertoa. Työnohjaus on luottamuksellista.

Yleensä työnohjaus on kestoltaan 1-3 vuotta, mutta tarvittaessa lyhyempi aikakin riittää. Lyhin mahdollinen ohjaus kestää noin 4-5 kertaa.

Tärkein asia ohjauksessa on keskustella vuorovaikutuksellisesti, mutta myös erilaiset ilmaisu menetelmät ovat mahdollisia.