”Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä.” Tämän terapiamuodon tavoitteena on selvittää mitä perheen sisällä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa tapahtuu ja avata sulkeutunutta vuorovaikutusta. Perheterapiassa jokaisen perheenjäsenen kuuleminen on tärkeää.

Perheeseen yleensä lasketetaan äiti, isä ja lapset, mutta joskus myös isovanhemmat. On tärkeää miettiä, kenestä on eniten apua terapiatilanteessa olevalle. Perheen käsite perheterapiassa on laaja. Se käsittää niin tavallisia ydinperheitä, uusioperheitä kuin muitakin perheeseen rinnastettavia vuorovaikutus verkostoja. Perheen vuorovaikutus verkostoa saatetaan hyödyntää myös ydinperheen ulkopuolelta. Perheterapiassa keskitytään myös yksittäisen perheen jäsenen psykologiaan. Tässä terapiamuodossa voivat tilanteet liukua aina yksilöterapiasta, pari ja perheterapiaan eri tilanteen mukaan.

Yleisimmät syyt hakeutua perheterapiaan ovat vanhemmuus, lapsen kehittyminen ja kasvu sekä kriisitilanteet. Jos perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa havaitaan ongelmia tai jokin asia stressaa perhettä tai perheenjäsentä, perheterapiasta voi olla apua.

Terapia on kestoltaan 1-3 vuotta ja tapaamisia on 1-2 kertaa kuukaudessa noin 1-2 tunnin ajan/per kerta.