Pariterapia tarjoaa apua parisuhteessa elävien ihmisten vaikeuksiin ja ristiriitoihin. Tavallisia syitä hakeutua pariterapiaan ovat vaikeudet, jotka voivat liittyä kommunikointiin, erillaisiin kriiseihin, vaikkapa uskottomuuteen. Ongelmat voivat liittyä menetyksiin, keskinäiseen luottamukseen, seksualisuuteen, jatkuviin riitoihin, eron uhkaan tai läheisen sairastumiseen. Joskus pari päätyy negatiiviseen, itseään ruokkivaan noidankehään, mistä voi olla vaikea päästä omin avuin pois.

Lähtökohtana ja toiveena on usein halu saada suhde toimimaan. Pariterapiassa haetaan kosketusta omaan sisäiseen maailmaan, tarvitsevuuteen, toiveisiin ja tavoitteisiin. Tarkastellaan millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Uudet näkökulmat voivat antaa uutta perustaa parin keksinäiselle kanssakäymiselle.

Pariterapiassa terapeutti keskustelee luottamuksellisesti parin esille tuomista asioista. Tapaamisen kesto on 60 – 90 minuuttia. Tapaamisia on tavallisesti 2-4 viikon välein, kriisitilanteissa joskus useamminkin. Pariterapiaprosessiin voi erikseen sovittuna sisältyä myös yksilötapaamisia. Koko prosessin pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden ja työskentelytavan perusteella.

Kelan korvaama psykoterapia on mahdollista saada paripsykoterapiana, kun toisella puolisoista on diagnoosi, jonka perusteella työ- tai opiskelukyky on uhattuna ja kun psykiatrisen arvioinnin tehnyt psykiatri sitä puoltaa psykoterapialausunnossaan.