Yksilöterapia

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävä psykologinen hoitomuoto. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapia on avuksi elämän kriiseissä ja kipukohdissa, kun ahdistaa tai on masentunut. Lue lisää

Pariterapia

Pariterapia tarjoaa apua parisuhteessa elävien ihmisten vaikeuksiin ja ristiriitoihin. Tavallisia syitä hakeutua pariterapiaan ovat vaikeudet, jotka voivat liittyä kommunikointiin, erillaisiin kriiseihin, vaikkapa uskottomuuteen. Ongelmat voivat liittyä menetyksiin, keskinäiseen luottamukseen, seksualisuuteen, jatkuviin riitoihin, eron uhkaan tai läheisen sairastumiseen. Joskus pari päätyy negatiiviseen, itseään ruokkivaan noidankehään, mistä voi olla vaikea päästä omin avuin pois… Lue lisää

Perheterapia

”Perheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä.” Tämän terapiamuodon tavoitteena on selvittää mitä perheen sisällä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa tapahtuu ja avata sulkeutunutta vuorovaikutusta. Perheterapiassa jokaisen perheenjäsenen kuuleminen on tärkeää… Lue lisää

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, omien työtapojen ja itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun ohjaajan avustamana. Ohjaajan tavoitteena ei ole antaa suoria ohjeita vaan auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi. Työnohjaus voi olla henkilökohtaista tai se voidaan suunnata koko työyhteisölle… Lue lisää