Terapiaa lähellä sinua
Terapiaa lähellä sinua
Pori
Pori
Eura
Eura
Kokemäki
Kokemäki
Merikarvia
Merikarvia
terapiaa lahella sinua
Terapiaa lähellä sinua
Image is not available
Yli 30-vuotta Satakuntalaisten
mielenterveyden puolesta
ppk
Terapiaa lähellä sinua
Image is not available

Palvelut

Terapiaan hakeutuminen

MIKSI PSYKOTERAPIAAN?

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtävää tavoitteellista ammatillista toimintaa. Sen avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psykoterapian keinoin autettavissa oleva ongelma tai psyykkinen häiriö. Tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä ja tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä ja myös lisätä ihmisen omia valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan.

Psykoterapiaan hakeudutaan useimmiten opiskelua tai työkykyä haittaavien psyykkisten oireiden tai häiriöiden takia. Näiden lisäksi ongelmalla tai häiriöllä voi olla ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Tavanomaisia ongelmia tai häiriöitä ovat esimerkiksi ahdistuneisuus, masentuneisuus, voimakkaat mielialan vaihtelut, keskittymisvaikeudet, syömishäiriöt, pakonomaiset ajatukset, univaikeudet, väsymys, joka ei helpotu nukkumalla ja todellisuudentajun heikkeneminen.

Psykoterapiaan voi hakeutua myös itsetuntemuksen lisäämiseksi vaikka toimintakykyä haittaavia oireita ei olisikaan.
Lue lisää